Bygger egen hall

Leangen: Miljøet har lenge slitt med holke og oppflisa is. På senhøsten står ny curlinghall ferdig på Leangen.
EmailFacebookLinkedInDel/bokmerk

– Da kan vi endelig spille året rundt. I dag har vi kun isflate fra oktober til mars, i det som er treningshallen for ishockey på Leangen, sier formann i Trondheim Curlingklubb, ­ Jan-Wiktor Gran. Samtidig har halltid for ­curling vært begrenset til onsdag og søndag.
– Flere har gitt opp curling-sporten grunnet elendige is­forhold. I det tæla forsvinner, settes spaden i jorda, sier Gran om det som skal bli den nye storstua for idretten i Midt-Norge.

Mange nysgjerrige
Han regner med et markant oppsving i spillere og events i det hallen er på plass.
– Tilgang til hall syv dager i uka gir stabilitet. Vi har ­allerede stor pågang relatert til kurs og events, som vi må si nei til. Kapasiteten strekker ikke til, ifølge Gran.
Samtidig sliter de med å tilrettelegge for rekruttering.
– Frem til nå har vi ligget lavt hva regionale og nasjonale curling-arrangement gjelder. Årsaken er dårlig isforhold. Ny hall øker sannsynligheten for NM og andre stevner, som gir inntekt.

15-20 mill
Prisen blir mellom 15 til 20 mill. Solid egenkapital i curlingforbundet, spillemidler og pressområdemidler på tre mill – rydder vei for nødvendig banklån for å fullfinansiere prosjek
tet. Eier av hallen blir Leangen Curling AS, et firma heleid av curlingidretten. Trondheim Curlingklubb vil stå som leietaker og drifte hallen.
– Vi ser flere muligheter for å skaffe oss nødvendige inntekter, som leietaker av hallen. Statoil og Aker Solution er blant flere bedrifter som har benyttet curling­banen til events og kurs. Den type inntekstbringende arrangement øker betraktelig med ny hall. Det samme gjelder flere aktive spillere, som gir større samlet kontingent.

Felles kjøleanlegg
Parallelt håper Gran på fortsatt lav rente.
– Det gir gir lavere kostander som igjen speiler seg i halleien. Leangen Curling AS har ikke som formål å gå med overskudd. Målet er å dekke kostnader.
– Hallen blir liggende vegg i vegg med dagens treningshall for ishockey, der vi trener i dag. Planen er å koble oss opp i mot eksisterende kjøleanlegg på Leangen. Her skal vi inn i en dialog med kommunen i nærmeste fremtid, sier Gran.

Vil ta av
Pr dags dato operere curlingmiljøet i byen med to divisjoner, med ni lag i hver av dem.
Både Stavanger, Bergen og Kristiansand har etablert nye curlinghaller de siste årene. Sporten opplever sterk medvind i det fasiliteter er på plass.
– Bare se på Oppdal, som har egen hall. De opererer med 70 lag, kontra 18 i Trondheim. Det forteller ganske mye, avslutter Gran.

Bankgaranti
Trondheim kommune garanterer for lån opptil 11 mill, for at Leangen Curlig AS skal få realisert hallen.
– Samtidig går vi inn med investeringsstøtte tilsvarende 10 prosent av den totale prislappen. Det tilsvarer cirka to mill, opplyser kommunaldirektør Morten Wolden.
Noe driftsstøtte vil ikke kommunen gå inn med.
– Ønske om å knytte seg opp til eksisterende kjøleanlegg, er vi åpen for, hvis teknisk mulig. Kapasiteten på kjøleanlegget er i hvert fall romslig, sier Wolden.

Hurtigløpsbane
Han poengtere viktigheten av å tenke langsiktig når man først jobber med flere prosjekter på ­Leangen.
– Når ser vi på muligheten for å rehabilitere hurtigløpsbanen, med bandybane i midten. Vi må regne på kostnader og vurdere muligheten for å finansiere dette over kommunebudsjettet, sier Wolden.
Skøyte- og bandyforbundet står klar med penger, øremerket Trondheim. Disse må benyttes innen 2013. Det betyr at et politisk vedtak må fattes i inneværende år.
– Sist planen var å arrangere NM på Leangen, ble arrangementet flyttet til Bjugn. Rehabiliteringen vil trolig bli omfattende. Grunn og rør må etter all sannsynlighet brytes opp, ifølge Wolden..

Hva mener du?
I Byavisas kommentarfelt inviterer vi deg til å kommentere saker vi skriver om. Vi henstiller om at du bruker fullt navn og ber om at kommentarfeltet holdes i en respektfull tone. Unngå personangrep. Alle innlegg gjennomgåes før publisering. Vi forbeholder oss retten til forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Vennlig hilsen Karina Lein, redaktør.